Managementsystemen

Management

Professionaliseer uw organisatie met de juiste managementsystemen! Wij adviseren u graag over de opties en hebben uitgebreide ervaring met de implementatie!

ISO 9001

ISO 9001 specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Benieuwd hoe wij meerwaarde met ISO 9001 creëren voor uw organisatie? 

VCA

Het VCA certificaat wordt vaak gevraagd door opdrachtgevers en gebruikt om een veiligere werkomgeving te creëren. Heb jij hier ook mee te maken en wil je meer weten over VCA voor jouw bedrijf?

ISO 14001

ISO 14001 specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. Benieuwd hoe wij meerwaarde creëren voor uw organisatie met ISO 14001 als basis? 

CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structureel wijze reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bedrijven op de CO2-Prestatieladder krijgen bovendien korting bij aanbestedingen.

ISO 27001

Een snelgroeiende norm voor het beheersen van (online en offline) kennis en informatie is de norm voor informatiebeveiliging,  ISO 27001. Heb je behoefte aan ondersteuning in het proces naar ISO 27001 certificering?

Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) in bedrijven te meten.  Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken

ISO 45001

ISO 45001 is de vervanger van de OHSAS 18001 norm voor arbomanagement. Ben je op zoek naar ISO 45001 certificering of wil je overstappen van OHSAS 18001 naar ISO 45001?

VCU

VCU staat voor Veiligheids en gezondheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus. Centraal bij VCU certificering staat de veiligheid en gezondheid van de medewerker en uitzendkracht.

BRL 7000

De beoordelingsrichtlijn BRL 7000 bevat eisen voor het op een juiste wijze uitvoeren van saneringen van verontreinigde grond of verontreinigd water. Vooral voor aannemers en grondbedrijven is dit een belangrijke certificering.

HKZ certificering / EN-15224

De wetgever eist in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en in de wet BIG, van zorgaanbieders dat zij de kwaliteit van de zorg systematisch moeten bewaken, beheersen en eventueel verbeteren. Het belang van kwaliteitszorg wordt steeds meer onderstreept door cliëntorganisaties en zorgverzekeraars