Advies

Advies

Begrijpelijk advies van ervaren vakmensen. Nuchter, to the point en altijd toegesneden op uw praktijksituatie. Hoe en waar u wilt. Zo helpen we écht verder.

CE-markering

De CE-markering die op veel producten te vinden is, betekent dat een product voldoet aan de regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER). U kunt dit CE- markering traject aan ons uitbesteden. Zodat u kunt focussen op uw core business.

RI&E

Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u risico's met betrekking tot ongevallen en gezondheidsklachten in kaart. ImproCon helpt u hierbij.

Bedrijfsnoodplan

Wij stellen een bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan voor u op. Gericht op specifieke situaties voor uw bedrijf. Zo bezit u een effectieve handleiding om uw werknemers tijdens calamiteiten veilig te stellen.

Veiligheidskundige ondersteuning

Wij zijn een onafhankelijke en deskundige partij voor veiligheid. Ons team bestaat uit veiligheidskundigen die een project, (deel van) uw bedrijf en uw product of service controleren.

AVG

Voldoe je als organisatie niet aan de wetgeving dan riskeer je hoge boetes. Heb jij de zaken rondom de AVG-wet goed geregeld binnen jouw organisatie?

Advies

Om een goed advies, een oplossing, te kunnen geven dat past bij uw organisatie, is het van belang dat er een grondige analyse uitgevoerd wordt. Onze adviseurs zoeken voor u, met u en uw medewerkers, naar informatie, zowel binnen als buiten de organisatie. Het voordeel van deze methode is dat de betrokkenen meewerken en meedenken tijdens het traject wat zorgt voor draagvlak van de organisatieaanpassing.

ImproCon als sparringspartner

ImproCon weet wat er bij ondernemen komt kijken en helpt u om de kwaliteit van uw product of dienstverlening te waarborgen. Zie ImproCon als uw sparringpartner als het gaat om veranderingen in wetgeving, personeel, veiligheid en kwaliteit. Wij kennen de laatste trends en regels die op uw bedrijf invloed hebben. Wij focussen op de bedrijfsprocessen en informatiesystemen zodat u zich kunt richten op de core business.

Waar kunnen wij u zoal bij helpen of over adviseren?

  • Doorlichten van uw huidige werkwijze
  • Ontwikkelen en invoeren van processen en procedures
  • Opzetten van een personeelsbeleid
  • Invoeren van controledoelstellingen
  • Opzetten van een organisatiestructuur
  • Ondersteunen in de uitvoering van managementprocessen