De Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVG/GDPR

Heb jij binnen jouw organisatie alles rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming goed geregeld?

Het doel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het beschermen van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens. Dit heeft ertoe geleid dat je als organisatie meer verplichtingen hebt met betrekking tot de opslag en verwerking van persoonsgegevens. Voldoe je als organisatie niet aan de wetgeving dan riskeer je hoge boetes. Heb jij de zaken rondom de AVG-wet goed geregeld binnen jouw organisatie?

Betrouwbaar
Betrouwbaar

Afspraak is afspraak

Partnerschap
Partnerschap

Wij gaan voor een duurzame relatie

Meedenken
Meedenken

We zoeken graag de beste oplossing

Reële prijzen
Reële prijzen

Prijzen waarvoor we kwaliteit kunnen leveren.

Onze adviseurs helpen je bij het inventariseren van de persoonsgegevens die binnen je organisatie worden verwerkt, het vaststellen van de verwerkingsdoeleinden en de verwerkingsgrond.

Vervolgens kijken we welke partijen betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens en welke afspraken met deze partijen zijn gemaakt over de beveiliging van de persoonsgegevens.

Uiteraard beoordelen we ook of de technische en organisatorische maatregelen die binnen je organisatie zijn genomen voldoende zijn voor een adequate bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van deze gegevens.

Als laatste stellen we gezamenlijk procedures vast voor het melden van datalekken en omgaan met verzoeken voor het uitoefenen van privacyrechten door betrokkenen.

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat de organisatie een functionaris gegevensbescherming aan dient te stellen. Deze functionaris gegevensbescherming is verplicht toe te zien op de naleving van de AVG en je te adviseren over het verbeteren van de bescherming van de persoonsgegevens. Onze adviseurs kunnen als externe functionaris gegevensbescherming deze rol invullen.

De Autoriteit Persoonsgegevens werk momenteel samen met de Raad voor Accreditatie aan een certificering voor organisaties waarmee ze hun naleving kunnen aantonen. Met dit AVG-certificaat is het voor je klanten direct duidelijk dat hun persoonsgegevens bij jouw in goede handen zijn. 

Vraag nu uw offerte aan.

Liever direct contact?

Bel ons via 0183 61 65 02. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00.