Bedrijfsnoodplan

Noodplan

Het is belangrijk om voorbereid te zijn op noodsituaties. Hoewel het niet verplicht is, is het handig en veilig om een bedrijfsnoodplan op te stellen en deze up-to-date te houden. Zowel ongelukken, gezondheidsschade als productschade kunnen namelijk vaak worden voorkomen door risico's vooraf in kaart te brengen en goede werkinstructies vast te leggen.

Als er in uw bedrijf een calamiteit voordoet, bijvoorbeeld een brand of een ongeval, moeten uw medewerkers snel en veilig kunnen handelen. Zo moeten de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) direct kunnen helpen en ook de externe hulpverlening, zoals de brandweer of ambulance, met spoed worden gealarmeerd. Deze taken worden vastgelegd in een bedrijfsnoodplan en een ontruimingsplan. ImproCon helpt u bij het opstellen hiervan.

Betrouwbaar
Betrouwbaar

Afspraak is afspraak

Partnerschap
Partnerschap

Wij gaan voor een duurzame relatie

Meedenken
Meedenken

We zoeken graag de beste oplossing

Reële prijzen
Reële prijzen

Prijzen waarvoor we kwaliteit kunnen leveren.

Bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan

De aspecten die in een bedrijfsnoodplan beschreven worden gaan over brandpreventie, plattegronden, technische voorzieningen en het personeel. Bijvoorbeeld hoe er moet worden omgegaan met geweld.

Een ontruimingsplan betreft onderwerpen zoals vluchtmogelijkheden en blusmiddelen. Bijvoorbeeld hoe er in het geval van nood zo veel mogelijk mensen het bedrijfspand in een korte tijd, veilig kunnen verlaten.

ImproCon stelt het volledige bedrijfsnood- en ontruimingsplan voor uw organisatie op. Zodat u en uw medewerkers voorbereid zijn op vervelende en gevaarlijke situaties in de toekomst.

Onze partners

Gezond en veilig werken

Als ImproCon uw bedrijfsnood- en ontruimingsplan opstelt, krijgt u een (digitaal) draaiboek met een duidelijk overzicht aan acties en een checklist. Zorg ervoor dat al uw werknemers het bedrijfsnoodplan kennen, want deze belangrijke vragen worden er namelijk in beantwoord:

  • Wie speelt welke rol speelt bij nood?
  • Hoe wordt er externe hulp ingeschakeld?
  • Hoe worden uw medewerkers, cliënten en bezoekers in verschillende noodsituaties geïnformeerd en beschermd?
  • Welke voorzieningen of installaties, zoals brandmelders en nooduitgangen zijn er - en waar? 
  • Hoe wordt de continuïteit van de veiligheid gewaarborgd, ook bij veranderingen in het management, de BHV'ers, de voorzieningen of in het gebouw?

Vraag nu uw offerte aan.

Liever direct contact?

Bel ons via 0183 61 65 02. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00.