ISO 45001

ISO 45001

ISO 45001 brengt een aantal aantrekkelijke voordelen met zich mee ten opzichte van de “oude” OHSAS 18001. De norm zorgt voor een meer systematische benadering van arbeidsveiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers en het geeft meer vrijheid in de manier waarop het managementsysteem gedocumenteerd moet worden.

Daarnaast wordt het veel gemakkelijker om verschillende managementsystemen (zoals ISO 9001 en 14001) te integreren en kan de certificatie efficiënter en effectiever plaatsvinden.

ISO 45001 kent de volgende verschillen ten opzichte van de OHSAS 18001:

  • Uitvoeren van een Context- en risicoanalyse voor de organisatie (focus op gezond en veilig werken);
  • Er worden eisen gesteld aan de participatie van medewerkers en belanghebbenden.
  • Beheersing van uitbestede processen en Management of Change (MoC);
  • Sociale factoren zoals leiderschap, cultuur, werktijden, werkorganisatie en werklast moeten worden meegenomen bij het identificeren van gevaren
  • Aandacht voor bekwaamheid, minder voor trainingen en opleidingen op zich;
  • Het begrip “Worker” wordt geïntroduceerd
  • Er komt meer aandacht voor commitment tot afwegen van maatregelen conform de Arbeid hygiënische strategie.

Heeft u hulp nodig bij het implementeren van de ISO 45001 norm of wilt u uw huidige systeem omzetten naar de eisen van ISO 45001? Wij kunnen u ondersteunen bij het behalen van de certificering. In onze aanpak nemen wij niet de norm, maar de organisatie en haar risico’s als uitgangspunt. Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform de ISO 45001 richtlijnen.