HKZ certificering

HKZ

Bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem is het belangrijk om de eigen organisatie als uitgangspunt te nemen en niet de HKZ-normen. Het HKZ-certificatieschema kan wel als referentiekader dienen. Door de werkwijze van de organisatie als uitgangspunt te kiezen, krijgt het kwaliteitsmanagementsysteem vorm vanuit de dagelijkse praktijk. Daarmee wordt het een herkenbaar en werkbaar systeem. Tevens wordt de samenhang tussen de verschillende processen duidelijk en daarmee ook de invloed van medewerkers op hun eigen, maar zeker ook op elkaars werk.

Normen

Binnen de zorg & welzijnssector zijn er meerdere certificeringsnormen beschikbaar. Grofweg zijn deze in te delen in twee groepen. De ene groep betreft HKZ-certificeringschema’s. Deze zijn specifiek voor elke sector binnen zorg- en welzijn: er is bijvoorbeeld een normenschema voor GGZ-instellingen, een schema voor fysiotherapie, etc. Door certificering voor een van de HKZ-schema’s geeft aan dat u aantoonbaar voldoet aan de kwaliteitseisen die van toepassing zijn in de branche waarin uw organisatie actief is. HKZ-certificering is met name interessant als uw organisatie mono-disciplinaire zorg levert.

De tweede groep certificeringsnormen zijn de generieke normen. De belangrijkste hiervan is EN-15224, ook wel “ISO 9001 voor de zorg” genoemd. In deze generieke norm wordt het begrip ‘kwaliteit’ concreet gemaakt aan de hand van 11 kwaliteitskenmerken. Deze norm is van toepassing op de gehele zorg- en welzijnssector. Dit keurmerk is met name interessant voor multi-disciplinaire zorginstellingen.

Betrouwbaar
Betrouwbaar

Afspraak is afspraak

Partnerschap
Partnerschap

Wij gaan voor een duurzame relatie

Meedenken
Meedenken

We zoeken graag de beste oplossing

Reële prijzen
Reële prijzen

Prijzen waarvoor we kwaliteit kunnen leveren.

Aanpak

ImproCon heeft de kennis en ervaring in huis om u te begeleiden bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Onze adviseur bespreekt met u alle relevante onderwerpen uit de certificeringsnorm. Samen met u wordt bepaald op welke wijze uw organisatie invulling wil geven aan de normeisen. Het traject wordt afgerond met een algehele controle op het opgezette systeem.

Voordelen

• Een kwaliteitscertificaat geeft vertrouwen aan uw cliënten, hun verwanten, financiers, enzovoorts.
• Een managementsysteem biedt een praktische toepassing voor het beheersen en verbeteren van uw werkprocessen.
• Het biedt een kader om nieuwe kansen te benutten
• Een managementsysteem geeft houvast om uw organisatie te besturen.
• Een kwaliteitscertificaat is een passend instrument om u te onderscheiden van anderen.
• Een managementsysteem geeft u inzicht in uw doelstellingen en de eisen die aan uw praktijk of instelling gesteld worden.

Vraag nu uw offerte aan.

Liever direct contact?

Bel ons via 0183 61 65 02. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00.