Veiligheidsladder

Veiligheidsladder

Volgens de Inspectie SZW, hebben een hoger veiligheidsbewustzijn en een sterke veiligheidscultuur juist op deze elementen een positief effect. Veiligheid in aanbestedingen en contracten leidt tot minder ongevallen op de bouwplaats!

In de bouw gebeuren nog steeds veel ernstige ongevallen. Als organisatie heeft u een belangrijke rol bij het creëren van een veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Echter dragen de medewerkers ook verantwoordelijkheid. Het is daarom belangrijk dat alle medewerkers voldoende veiligheidsbewustzijn hebben. De Safety Culture Ladder (in Nederland bekend als “de Veiligheidsladder”) kan uw organisatie hierbij helpen.

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) in bedrijven te meten.  Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. De Veiligheidsladder is de basis van een certificatiesysteem voor verschillende sectoren waar fysieke veiligheid een groter risico is. Denk hierbij aan de sectoren als Bouw, Energie en Chemie.

 

 

In de eerste plaats is de Veiligheidsladder bedoeld om bedrijven te stimuleren veiliger te werken. Er wordt specifiek gekeken naar bedrijfscultuur en gedrag en belicht daarom andere aspecten dan systemen als ISO 45001 en VCA. Het is dan ook geen vervanger van één van deze systemen maar een aanvulling. Daarnaast wordt een Veiligheidsladder certificaat steeds vaker vereist bij aanbestedingen en opdrachten voor (inter)nationale leveranciers als Prorail en TenneT. Daarbij wordt de Veiligheidsladder vanaf 2021 ook verplicht gesteld door Governance Code Bouw.

De Veiligheidsladder is verdeeld in zes bedrijfsaspecten:

 • leiderschap en betrokkenheid;
 • beleid en strategie;
 • organisatie en opdrachtnemers;
 • werkplek en procedures;
 • afwijkingen en communicatie;
 • audits en statistieken.
Betrouwbaar
Betrouwbaar

Afspraak is afspraak

Partnerschap
Partnerschap

Wij gaan voor een duurzame relatie

Meedenken
Meedenken

We zoeken graag de beste oplossing

Reële prijzen
Reële prijzen

Prijzen waarvoor we kwaliteit kunnen leveren.

De Veiligheidsladder telt vijf treden: organisaties kunnen opklimmen van trede 1 tot trede 5. Op basis van de verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen wordt een score gegeven aan de organisatie. De score wordt bepaald op basis van verschillende bedrijfskarakteristieken die dienen als beoordelingscriteria. Hoe hoger de score, hoe hoger de positie op de ladder. Voorafgaand aan certificatie moet goed bepaald worden welke variant van toepassing is.

Er zijn drie manieren om aan te tonen dat een bepaalde trede op de Veiligheidsladder wordt gehaald:

 • certificering (dit leidt tot een Veilig Bewust Certificaat)
 • een ervaringsaudit (dit leidt tot een Statement Ervaringsaudit)
 • een self-assessment geverifieerd door een certificerende instelling (dit leidt tot een Statement SAQ).

Bedrijven die gecertificeerd zijn voor de Veiligheidsladder komen in aanmerking voor een gunningvoordeel bij aanbestedingen. Hoe groot dit gunningvoordeel is, hangt af van de trede (van trede 2, 3, 4 en 5) waarvoor de organisatie is gecertificeerd. Een hogere trede wordt pas bereikt als er meer aandacht is voor veiligheid.

ImproCon kan het volledige traject richting certificering ondersteunen.

 • Vaststellen van scope & ambities
 • Uitvoeren Self Assessment + GAP analyse
 • Opstellen Interventie plan
 • Ondersteuning bij implementatie waar nodig
 • Begeleiding tijdens pre- en certificatie audits

De rol van ImproCon kan hierin variëren van projectleider tot het inbrengen van inhoudelijke expertise op specifieke onderdelen waar deze nodig is.

Vraag nu uw offerte aan.

Liever direct contact?

Bel ons via 0183 61 65 02. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00.