ISO 9001

ISO 9001

Uw klanten willen erop kunnen vertrouwen dat de leverancier in staat is de door hen verlangde kwaliteit van producten te leveren. Voor uw onderneming, instelling of andersoortige organisatie is het dus van groot belang dat de producten voortdurend aan de eisen en aan de achterliggende behoeften van uw klanten voldoen.

Procesbeheersing

Teleurstellingen over de kwaliteit van een geleverd product worden vaak veroorzaakt doordat een organisatie te weinig aandacht besteedt aan wat haar klant werkelijk wil, de daarvoor relevante (productie)processen, de wisselwerking ertussen en ook aan de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Al deze aspecten kunnen worden beheerst en verbeterd met behulp van een modern ingericht kwaliteitsmanagementsysteem. De motivatie van directies om een doelmatig en efficiënt kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren is daarom groter dan ooit.

De door u opgestelde (beheers)doelstellingen geeft uw organisatie inzicht in de prestaties van uw processen. U bent in staat om te beoordelen of uw bedrijf goed presteert. 

Voordelen van een ISO 9001 kwaliteitssysteem zijn:

 • ISO 9001 is een praktische toepassing voor het beheersen en verbeteren van uw bedrijfsprocessen.
 • De commerciële waarde van het certificaat. Het wordt gevraagd vanuit de markt en geeft vertrouwen aan uw klanten.
 • Vanuit de context en doelstellingen van je organisatie speel je in op interne en externe risico’s en kansen.
 • Er kunnen nieuwe marktkansen worden geschept of er kan marktaandeel behouden worden.
 • Het geeft houvast om uw organisatie te besturen en continu te verbeteren.
 • U heeft duidelijker inzicht in uw bedrijfsdoelstellingen en de verwachtingen van uw klanten.
 • Aantonen van een professionele organisatie.
Betrouwbaar
Betrouwbaar

Afspraak is afspraak

Partnerschap
Partnerschap

Wij gaan voor een duurzame relatie

Meedenken
Meedenken

We zoeken graag de beste oplossing

Reële prijzen
Reële prijzen

Prijzen waarvoor we kwaliteit kunnen leveren.

Onze klanten

Advies

ImproCon geeft advies om een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten wat op uw situatie is afgestemd en die bijdraagt om uw organisatie op een effectieve wijze te sturen. Om tot een certificering te komen volgen wij de volgende stappen;

 1. Kennismaking:  Kennis maken met de organisatie, beleid, missie en visie.
 2. Contextanalyse: we voeren een stakeholder- en risicoanalyse uit.
 3. Opzetten managementanalyse: op basis van relevante stakeholdereisen, risico’s en beheersmaatregelen processen opstellen.
 4. Vaststellen beleidscyclus en continue-verbeterprocessen: het vaststellen van het proces van beleids- en doelstellingenbepaling en de vertaling ervan naar de organisatie.
 5. Implementeren managementsysteem: het implementeren van het managementsysteem
 6. Interne audit: voordat je gaat certificeren voert onze adviseur de verplichte interne audit uit. Dit geldt als een laatste ‘check’ om zeker te weten dat je klaar bent om succesvol de audit te doorlopen.
 7. Directiebeoordeling: Het eerste zal jaar zullen wij u begeleiden met het uitvoeren van een directiebeoordeling.
 8. Certificering: de certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende certificerende instantie.

 

Waarom ImproCon?

U bent met ImproCon verzekerd van een deskundige en een op uw bedrijf afgestemde aanpak, waardoor het certificatietraject optimaal en efficiënt verloopt. Middels goede voorlichting en training voor de medewerkers creëren wij een breed draagvlak.

Wij hebben ruime ervaring met ISO9001 certificering! Ontdek de praktische en deskundige aanpak van ImproCon en maak een geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs, zodat deze samen met u de kaders kan vaststellen.

Vraag nu uw offerte aan.

Liever direct contact?

Bel ons via 0183 61 65 02. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00.