CO2 Prestatieladder

CO2 Reductie

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt inzicht te krijgen in hun CO2-uitstoot en aanzet tot CO2-reductie. Uw klanten kunnen bij een aanbesteding of tender hierom vragen. Het is zelfs zo dat u fictieve korting kunt krijgen wanneer u een CO2-Prestatieladder niveau hebt behaald.

Hoe meer uw organisatie doet aan CO2 reductie, hoe hoger het niveau van uw organisatie op de CO2 Prestatieladder en hoe hoger het bijkomende gunningsvoordeel bij aanbestedingen. Hiernaast kan de vermindering in energieverbruik een kostenbesparing voor het bedrijf inhouden. Zo is met behulp van de CO2-prestatieladder een energiebesparing van 10% mogelijk binnen 1 tot 2 jaar, en een besparing van 20 tot 25% binnen 5 jaar.

Betrouwbaar
Betrouwbaar

Afspraak is afspraak

Partnerschap
Partnerschap

Wij gaan voor een duurzame relatie

Meedenken
Meedenken

We zoeken graag de beste oplossing

Reële prijzen
Reële prijzen

Prijzen waarvoor we kwaliteit kunnen leveren.

Om tot een certificering tot niveau 3 te komen volgen wij de volgende stappen;

  • Verzamelen informatie: Informatie verzamelen over energieverbruik, brandstofverbruik en afval
  • Bepalen CO2-footprint: Op basis van de bij stap 1 verzamelde informatie bepalen van de CO2-footprint, e.e.a. conform Greenhouse Gas Protocol.
  • Opstellen reductieplan: Bepalen op welke onderdelen CO2-uitstoot gereduceerd kan worden, bepalen concrete en meetbare doelstellingen en uitzetten acties om doelstellingen te behalen
  • Opstellen communicatieplan: Bepalen op welke wijze u naar de buitenwereld communiceert over de prestaties m.b.t. CO2-reductie
  • Publicatie: Publiceren CO2-gegevens en -prestaties op bijv. website en/of nieuwsbrieven
  • Actualisatie: De CO2-footprint en het reductieplan dienen periodiek (bijv. per kwartaal) geactualiseerd te worden

Een aantal van onze klanten

De CO2-Prestatieladder is goed te combineren met de ISO 14001 en past in uw bestaande (milieu) managementsysteem! Daarnaast is de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 door de RvO is erkend als gelijkwaardig aan het voldoen aan de EED-eisen.

Indien de organisatie wil doorgroeien naar niveau 5 komen daar de volgende stappen bij:

  • Bepalen of er binnen de keten (leveranciers) en/of sector initiatieven genomen kunnen worden om CO2-uitstoot te reduceren.
  • Bepalen reductieplan keten/sector: Bepalen op welke onderdelen binnen de keten/sector CO2-uitstoot gereduceerd kan worden, bepalen concrete en meetbare doelstellingen en uitzetten acties om doelstellingen te behalen.

Vraag nu uw offerte aan.

Liever direct contact?

Bel ons via 0183 61 65 02. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00.