ISO14001

ISO14001

Met behulp van een milieuzorgsysteem kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Hierdoor kan op kosten worden bespaard (bijvoorbeeld voor energie, water en grondstoffen). Bovendien is een milieuzorgsysteem ook goed bruikbaar ter motivatie van de werknemers aan de totale milieuprestatie van de onderneming.

Een milieuzorgsysteem is (bij voorkeur) een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

Door middel van een milieuzorgsysteem wordt:

  • structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering

  • voldaan aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico's

  • gestreefd naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieuzorgsysteem zou moeten voldoen.

Beheersing van milieurisico’s

Met behulp van een milieuzorgsysteem kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Hierdoor kan op kosten worden bespaard (bijvoorbeeld voor energie, water en grondstoffen). Bovendien is een milieuzorgsysteem ook goed bruikbaar ter motivatie van de werknemers aan de totale milieuprestatie van de onderneming.

Betrouwbaar
Betrouwbaar

Afspraak is afspraak

Partnerschap
Partnerschap

Wij gaan voor een duurzame relatie

Meedenken
Meedenken

We zoeken graag de beste oplossing

Reële prijzen
Reële prijzen

Prijzen waarvoor we kwaliteit kunnen leveren.

Voordelen van een milieuzorgsysteem

Als u beschikt over een milieuzorgsysteem heeft u de mogelijkheid om het systeem te certificeren volgens de
ISO 14001 norm.

De voordelen van het certificeren van uw milieuzorgsysteem zijn:

  • formele bevestiging van een goed werkend milieuzorgsysteem door een onafhankelijk en erkend certificatiebureau

  • communicatiemiddel naar klanten, toeleveranciers en overige belanghebbenden

  • een sterk communicatiemiddel naar de overheid in verband met milieuregelgeving

  • versterken van de concurrentiepositie en het milieu-imago

  • stimulans tot verdere verbetering van de milieuprestaties van de onderneming en het milieuzorgsysteem.

Onze klanten

Waarom ImproCon?

U bent met ImproCon verzekerd van een deskundige en een op uw bedrijf afgestemde aanpak, waardoor het certificatietraject optimaal en efficiënt verloopt. Middels goede voorlichting en training voor de medewerkers creëren wij een breed draagvlak.

Wij hebben ruime ervaring met ISO9001 certificering! Ontdek de praktische en deskundige aanpak van ImproCon en maak een geheel vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs, zodat deze samen met u de kaders kan vaststellen.

Vraag nu uw offerte aan.

Liever direct contact?

Bel ons via 0183 61 65 02. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00.