Kennisbank

Kennis

Veiligheidsbewustzijn verhogen?

Veiligheidsbewustzijn verhogen

Dit informatiebulletin staat in het teken van het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers, want niet is belangrijker dan allemaal weer veilig en gezond thuis komen na een dag werken.
 
Op zich lijkt dat eenvoudig maar de praktijk is anders. Uit onze praktijk weten we dat het begint met er over te praten. D.w.z. in bijeenkomsten veilig werken op de agenda zetten en echt aandacht geven aan het onderwerp. Er zijn verschillende mogelijkheden. De meeste bedrijven beginnen met toolboxen, een bijeenkomst waarin veiligheid centraal staat (onderdeel van het VCA-systeem). Maar werkt dit wel? Als de persoon voor de groep niet gemotiveerd is dan komt de boodschap niet over. Daarnaast is het interessant om te ervaren, bevragen aan de medewerkers, of de toolboxen wel het goede middel zijn om veiligheid op de kaart te zetten.
 
Waar alles mee begint is de gedachte: ‘We moeten wat aan veiligheid doen’.
 
Ondanks dat de zgn. toolbox mogelijk niet het beste middel is, is het een eenvoudig middel om mee te beginnen. Immers iets doen is beter dan niets doen. Hoe moeten we gaan starten is de daaraan gekoppelde vraag. Op de site van VCA (SSVV) staan diverse handige presentaties die u kunt gebruiken. (https://www.vca.nl/producten/vca-in-de-praktijk).

Tip 1

Deze kunnen altijd opgeleukt worden door een filmpje. (https://www.napofilm.net/nl) Hierop staan eenvoudige tekenfilms in verschillende talen die heel goed duidelijk maken wat de risico’s zijn en hoe deze te voorkomen. Een mooi voorbeeld voor de zomer is het filmpje over hitte. https://www.napofilm.net/nl/napos-films/napo-and-heat-stress/walk-talk

Tip 2

In de nieuwe VCA norm moet u als VCA** gecertificeerd bedrijf een plan opstellen waarmee u de veiligheid bewustzijn van de medewerkers gaat verhogen. Op de site van VCA (SSVV) is een document toegevoegd dat een leidraad geeft voor een plan

Terug naar overzicht
Veiligheidsbewustzijn verhogen?