Kennisbank

Kennis

Europese Energie richtlijn (EED)

Vrijstelling voor uw Europese Energie richtlijn (EED) verplichting!?
EED staat voor Europese Energie Richtlijn. In Nederland verplicht deze richtlijn bedrijven om eenmaal per 4 jaar een rapportage te schrijven over het energieverbruik en energiebesparende maatregelen. Dit geldt voor bedrijven waarvan het Nederlandse deel meer dan 250 medewerkers heeft en/ of meer dan 50 miljoen euro omzet en een balanstotaal van 43 miljoen euro. Het bevoegd gezag (gemeente of omgevingsdienst) voert daarover het contact met het bedrijf en beslist over de kwaliteit van de rapportages. 
 
Er zijn mogelijkheden om onder deze verplichting uit te komen. Een (niet uitputtend) aantal mogelijkheden zijn:

Deze mogelijkheden zijn mede gebaseerd op de factsheets van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. N.B. Het bevoegd gezag beslist, op basis van informatie die u aanlevert, in hoeverre de EED-verplichting van toepassing is voor uw bedrijf. Het kan daarom interessant zijn u nader te oriënteren op bovengenoemde certificeringen en erkenningen.

Terug naar overzicht
Europese Energie richtlijn (EED)